AISI 303 je najlepší materiál z hľadiska  obrábateľnosti v kategórii austenitickej nerezovej ocele.

Vďaka obsahu síry (S) je obrábanie oveľa lepšie ako v prípade ostatných  austenitických nerezových ocelí. Síra (S) zvyšuje obrábateľnosť, avšak znižuje odolnosť voči korózii, tvarovateľnosť a zvárateľnosť. Nie je vhodná na hĺbkové ťahanie alebo ohýbanie.

Tepelná odolnosť je podobná ako v prípade AISI 304, takže sa môže používať až do 700°C.

Dostupné vyhotovenia : ploché tyče, šesťhranné tyče, štvorhranné tyče

CHEMICKÁ ANALÝZA

častica % Prítomné
Uhlík (C) 0.10
Chróm (Cr) 17.00 – 19.00
Mangán (Mn) 2.00
Kremík (Si) 1.00
Fosfor (P) 0.045
Síra (S) 0.015 – 0.35
Nikel (Ni) 8.00 – 10.00
Dusík (N) 0.10
Meď (Cu) 1.00
Železo (Fe) Rovnováha

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vlastnosť Hodnota
Hustota 8.03 Kg/m3
Bod topenia 1455 °C
Tepelná rozťažnosť 17.2 x 10-6 /K
Modul pružnosti 193 GPa
Tepelná vodivosť 16.3W/m.K
Elektrická rezistivita 0.072 x 10-6 Ω .m

OBLASTI VYUŽITIA

  • matice a skrutky
  • puzdrá
  • hriadele
  • príslušenstvo pre lietadlá
  • elektrické rozvádzacie komponenty
  • prevodové zariadenia