Nerezová oceľ triedy 441 je feritická oceľ obsahujúca niób, ktorý zabezpečuje dobrú odolnosť voči korózii a dobrú pevnosť pri vysokej teplote v prostredí výfukových plynov. Má  dobrú obrábateľnosť, tvárnosť a zvárateľnosť. Dobre sa leští a  má magnetickú kvalitu vo všetkých podmienkach.

Dostupné vyhotovenia : cievky, plechy, prúžky, zvárané rúry, profily

CHEMICKÁ ANALÝZA

častica % Prítomných (vo forme produktu)
Uhlík (C) 0.03
Kremík (Si) 1.00
Mangán (Mn) 1.00
Fosfor (P) 0.040
Síra (S) 0.015
Chróm (Cr) 17.5 – 18.5
Titán (Ti) 0.10 – 0.60
Niób (Nb) (3xC+0.30) to 1.00
Železo (Fe) Rovnováha

MECHANICKÉ VLASTNOSTI (PRI IZBOVEJ TEPLOTE V ŽIHANOM STAVE)

 Forma produktu
Forma produktu C
Hrúbka mm Max 8
Výnosová síla Rp0.2 N/mm2 pozdĺžny 230
priečny 250
Pevnosť v ťahu Rm N/mm2 430 – 640

OBLASTI VYUŽITIA

  • stravovacie zariadenia
  • automobilový výfukový systém